8. Փոխանցումներ** ՀՀ դրամով

 

8.1      Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հաշվին

0.3%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

8.2      Այլ փոխանցումներ


    8.2.1      Ներբանկային

անվճար

    8.2.2      ՀՀ բանկեր

 

    8.2.2.1  Հաշվետեր հանդիսացող հաճախորդների համար***

անվճար

    8.2.2.2   Հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդների համար` Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.1%, նվազագույնը` 1,000  ՀՀ դրամ

    8.2.2.3  Հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդների համար` Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.1%, նվազագույնը` 500  ՀՀ դրամ

 9.  Փոխանցումներ արտարժույթով

 

9.1      Ներբանկային

անվճար

9.2      ՌԴ ռուբլով 

 

9.2.1  Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

3,000 ՀՀ դրամ 

9.2.2  Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է բանկը

0.1 %,նվազագույնը`3,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը`30,000 ՀՀ դրամ

9.3      ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով

 

9.3.1  Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից 

0.1%, նվազագույնը`5,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը`2,000 ՀՀ դրամ

9.3.2    Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից 

 

9.3.2.1     Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը` 7,500 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

9.3.2.2     Վճարման հանձնարարականը Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ բանկինգ համակարգով ներկայացնելու դեպքում

0.1%, նվազագույնը` 6,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

9.4       Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է բանկը 

1.6.2 կետով սահմանված միջնորդավճար + 

10,000 ՀՀ դրամ

9.5      Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթներով

 

9.5.1    Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից 

0.1%, նվազագույնը`5,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը`12,000 ՀՀ դրամ

9.5.2    Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը հետագայում փոխհատուցվում են հաճախորդին կողմից

 

9.5.2.1     Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը` 12,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

9.5.2.2     Վճարման հանձնարարականը Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ բանկինգ համակարգով ներկայացնելու դեպքում

0.1%, նվազագույնը` 10,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

9.6      Բանկում չգնանշվող արժույթներով գումարի փոխանցում****

0.2%, նվազագույնը` 20,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը` 100,000 ՀՀ դրամ