1.            8. Փոխանցումներ** ՀՀ դրամով

 

8.1     Ներբանկային

անվճար

8.2     ՀՀ բանկեր

 

8.2.1 Հաշվետեր հանդիսացող հաճախորդների համար***

անվճար

8.2.2  Հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդների համար` Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.1%, նվազագույնը` 1,000  ՀՀ դրամ

8.2.3 Հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդների համար` Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.1%, նվազագույնը` 500  ՀՀ դրամ

8.3  Հաշվետեր հանդիսացող հաճախորդների համար վճարահաշվարկային կազմակերպություններին փոխանցումներ

փոխանցվող գումարի 0.5%

 9. Փոխանցումներ արտարժույթով

 

9.1     Ներբանկային

անվճար

9.2     ՌԴ ռուբլով

 

9.2.1 Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

3,000 ՀՀ դրամ

9.2.2 Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է բանկը

0.1 %,նվազագույնը`3,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը`30,000 ՀՀ դրամ

9.3     ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով

 

9.3.1 Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

0.1%, նվազագույնը`5,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը`2,000 ՀՀ դրամ

9.3.2   Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

 

9.3.2.1    Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը` 7,500 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

9.3.2.2    Վճարման հանձնարարականը Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ բանկինգ համակարգով ներկայացնելու դեպքում

0.1%, նվազագույնը` 6,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

9.4      Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է բանկը

1.6.2 կետով սահմանված միջնորդավճար +

10,000 ՀՀ դրամ

9.5     Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթներով

 

9.5.1   Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

0.1%, նվազագույնը`5,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը`12,000 ՀՀ դրամ

9.5.2   Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը հետագայում փոխհատուցվում են հաճախորդին կողմից

 

9.5.2.1    Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը` 12,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

9.5.2.2    Վճարման հանձնարարականը Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ բանկինգ համակարգով ներկայացնելու դեպքում

0.1%, նվազագույնը` 10,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

9.6     Բանկում չգնանշվող արժույթներով գումարի փոխանցում****

0.2%, նվազագույնը` 20,000 ՀՀ դրամ,

առավելագույնը` 100,000 ՀՀ դրամ