6. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

 

6.1 ՀՀ դրամ

 

6.1.1  Մինչև 50,000 ՀՀ դրամը ներառյալ*

500 ՀՀ դրամ

6.1.2                 50,000 ՀՀ դրամից ավելի

անվճար

6.2  ԱՄՆ դոլար, եվրո

անվճար

6.3  ՌԴ ռուբլի, բրիտանական ֆունտ, շվեյցարական ֆրանկ և այլ արտարժույթ

համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափի

7. Կանխիկի տրամադրում

 

7.1     Հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրված միջոցներից

անվճար

7.2     Հաճախորդի հաշվին անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից

 

7.2.1  ՀՀ դրամ

 

7.2.1.1 Երևան քաղաքում գտնվող  Բանկի մասնաճյուղերում

0.2%, նվազագույնը`500  ՀՀ դրամ

7.2.1.2 Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.1%, նվազագույնը`200 ՀՀ դրամ

7.2.2  ՌԴ ռուբլի

0.3%, նվազագույնը`1,000 ՀՀ դրամ

7.2.3  Այլ արտարժույթ

0.4%, նվազագույնը`1,000 ՀՀ դրամ