ՌԴ ռուբլի

Տոկոսների վճարման եղանակ

Ավանդների ընդունման ժամկետներն ըստ օրերի քանակի 31 –ից         90 օր

91 –ից 180 օր

181-ից      270 օր

271-ից 365 օր

366-ից 730օր

731-ից 1825օր


Անվանական տարեկան տոկոսադրույք

(Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն)


Ամերիա Ավանդ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

2.8%

(2.84%)

3.9%

(3.97%)

4.9%

(5.01%)

5.4%

(5.54%)

5.4%

(5.54%)

5.4%

(5.54%)


Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

4%

(4.06%)

5%

(5.09%)

5.5%

(5.61%)

5.5%

(5.61%)

5.5%

(5.61%)


Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

5.7%

(5.7%)

5.7%

(5.7%)


Ժամկետի սկզբում

2.7%

(2.75%)

3.8%

(3.91%)

4.7%

(4.90%)

5.2%

(5.49%)

5%

(5.41%)

4.4%

(5.09%)


Ավանդ ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

2.4%

(2.43%)

3.5%

(3.56%)

4.5%

(4.59%)

5%

(5.12%)

5%

(5.12%)

5%

(5.12%)


Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

3.6%

(3.65%)

4.6%

(4.68%)

5.1%

(5.2%)

5.1%

(5.2%)

5.1%

(5.2%)


Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

5.3%

(5.3%)

5.%

(5.3%)


Ավանդ Գումարի ավելացման3 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

3.6%

(3.66%)

4.6%

(4.70%)

5.1%

(5.22%)

4.9%

(5.01%)

4.9%

(5.01%)


Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

3.7%

(3.75%)

4.7%

(4.78%)

5.2%

(5.3%)

5%

(5.09%)

5%

(5.09%)


Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

5.2%

(5.2%)

5.2%

(5.2%)


Ավանդ Գումարի նվազեցման4 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

3.6%

(3.66%)

4.6%

(4.7%)

5.1%

(5.22%)

5.1%

(5.22%)

5.1%

(5.22%)


Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

3.7%

(3.75%)

4.7%

(4.78%)

5.2%

(5.3%)

5.2%

(5.3%)

5.2%

(5.3%)


Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

5.4%

(5.4%)

5.4%

(5.4%)


Ավանդ Գումարի ավելացման3 և ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

3.2%

(3.25%)

4.2%

(4.28%)

4.7%

(4.8%)

4.5%

(4.59%)

4.5%

(4.59%)


Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

3.3%

(3.34%)

4.3%

(4.37%)

4.8%

(4.89%)

4.6%

(4.68%)

4.6%

(4.68%)


Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

4.8%

(4.8%)

4.8%

(4.8%)


Ավանդ Գումարի նվազեցման4 և ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

3.2%

(3.25%)

4.2%

(4.28%)

4.7%

(4.8%)

4.7%

(4.8%)

4.7%

(4.8%)


Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

3.3%

(3.34%)

4.3%

(4.37%)

4.8%

(4.89%)

4.8%

(4.89%)

4.8%

(4.89%)


Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

5%

(5%)

5%

(5%)


Ավանդ Գումարի ավելացման3 և գումարի նվազեցման4 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

3.3%

(3.35%)

4.3%

(4.39%)

4.8%

(4.91%)

4.6%

(4.7%)

4.6%

(4.7%)


Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

3.4%

(3.44%)

4.4%

(4.47%)

4.9%

(4.99%)

4.7%

(4.78%)

4.7%

(4.78%)


Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

4.9%

(4.9%)

4.9%

(4.9%)


Ավանդ գումարի ավելացման3նվազեցման4 և 

ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

2.9%

(2.94%)

3.9%

(3.97%)

4.4%

(4.49%)

4.2%

(4.28%)

4.2%

(4.28%)


Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

3%

(3.03%)

4%

(4.06%)

4.5%

(4.58%)

4.3%

(4.37%)

4.3%

(4.37%)


Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

4.5%

(4.5%)

4.5%

(4.5%)